LYNH’s SHOW SS2 | TIỀN MỪNG CƯỚI

Đây có lẽ là số Lynh’s Show “xôi thịt” nhất từ trước đến giờ. “xôi thịt” nhưng lại vô cùng hữu ích nha! Tiền mừng cưới? Xem thử tụi mình nói gì về “ẻm”?

 Xem Lynh’s Show số này để biết:
– Cách kiểm tiền mừng cưới nhanh/gọn/lẹ
– Việc ghi danh sách khách mời và tiền mừng có cần thiết không?
– Có mất tới nửa tỉ để làm đám cưới không?
– “Ngân sách dự trù đám cưới” mà Wedding Planner hay hỏi bạn là gì?

Bấm vào link này nha: 

comments