YES! I DO (KHÓA 1) | | TỔ CHỨC SỰ KIỆN

YES! I DO (KHÓA 1) | | TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Tổ chức sự kiện là một bài vô cùng quan trọng vì “Tiệc cưới” được ví như một sự kiện trọng đại bậc nhất của đời người. Tuy nhiên, để hiểu như thế nào là tổ chức sự kiện, như thế nào là một sự kiện thành công, các bạn học viên phải thực sự lắng nghe và ghi nhớ từng lời của người hướng dẫn – Mr.Thụy Đằng.

Đọc tiếp