I love you to the moon and back, all year long | MIN & ĐEN | 2024

2024
10 YEARS OF LOVE MIN & ĐEN | 06.01.2024 ATtu Wedding Planner Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì…
Xem thêm

Distance means so little when someone means so much | HIẾU & BẢO | 2023

2023
DISTANCE MEANS SO LITTLE… MINH HIẾU & KIM BẢO | 10.12.2023 ATtu Wedding Planner Distance means so little when someone means so much… Mình đặt tên đám cưới này là vậy đó nhưng thú thiệt nếu là mình, mình không thể yêu xa. Yêu xa khó lắm lắm, không chỉ…
Xem thêm

Đời có bao lần 10 năm? | THY & DANH | 2023

2023
ĐỜI CÓ BAO LẦN 10 NĂM? ANH THY & HOÀNG DANH | 18.11.2023 ATtu Wedding Planner Tên chủ đề đám cưới này là “From schoolmate to soulmate” nói về hành trình 10 năm bên nhau của Thy&Danh, từ lúc hai bạn còn học lớp 8 đến lúc cả 2 đã…
Xem thêm

Như mọi Ngày | NHƯ & NHẬT | 2023

2023
NHƯ MỌI NGÀY HOÀI NHƯ & ĐỨC NHẬT | 21.11.2023 ATtu Wedding Planner Mình nghĩ bình yên của hai người đôi khi chỉ là cụm từ “như mọi ngày”. Mình nghĩ bình yên của hai người đôi khi chỉ là cụm từ “như mọi ngày”.  Như mọi ngày, cả hai…
Xem thêm