KHI MỖI GƯƠNG MẶT LÀ MỘT HOA HỒNG | SĨ & HƯỚNG

Chú rể làm việc với người Việt mình nhiều, chú rể nói sao bên mình hay làm ảnh buồn buồn. Ảnh nói : “Anh khó tính lắm nha.” Nên cả bọn dặn nhau phải luôn đúng tiến độ  – đúng mẫu – đúng như lời hứa, để chú rể tin