ROOFTOP WEDDING | DUYÊN & MICHEAL

Chúng tôi chưa từng tổ chức một đám cưới nào mà phần phát biểu dài đến thế. Nhưng dài lại không hề đi đôi với dai hay dở mà lại vô cùng chân tình, ấm áp và chất chứa thật nhiều yêu thương.