THE SAGA OF CANDY | DÂN & HIẾU

THE SAGA OF CANDY | DÂN & HIẾU

Cô dâu Bạch Dân biết đến LTWP thông qua một cô dâu khác khi mà các công đoạn chuẩn bị cho đám cưới đã hoàn tất, chỉ còn thiếu mỗi phần trang trí đám cưới nữa thôi. Lần đầu gặp, Bạch Dân nói với mình: “Em hỏng có nhiều tiền, phần này