AN LÀNH | TRANG & QUANG

AN LÀNH | TRANG & QUANG

“Tối hôm ấy mình gặp nhau theo sự sắp xếp của bạn bè… Anh đã đến đúng thời điểm và mình bước đi bên nhau bình an đến giờ phút này. Còn tối hôm nay, người thân và bạn bè gặp nhau theo sự sắp xếp của mình, tối hôm