NGÀY HẠNH PHÚC | MINH & TRANG

“Em vẫn luôn nguyện cầu một người chở che cho em bình yên. Một người ấm áp, sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa. Anh đã thấy một người sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông. Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau.”