HẠNH PHÚC TÌM VỀ | L&L

Hạnh phúc tìm về là ý nghĩa của hoa linh lan và đó cũng là tên ghép của CR Đức Linh và CD Linh Lan. Ngày 23.02, LTWP đã đồng hành cùng họ từ lễ gia tiên buổi sáng tại nhà, lễ trang trọng tại nhà thờ đến buổi tiệc