Đời có bao lần 10 năm? | THY & DANH | 2023

Đời có bao lần 10 năm? | THY & DANH | 2023

ĐỜI CÓ BAO LẦN 10 NĂM? ANH THY & HOÀNG DANH | 18.11.2023 ATtu Wedding Planner Tên chủ đề đám cưới này là “From schoolmate to soulmate” nói về hành trình 10 năm bên nhau của Thy&Danh, từ lúc hai bạn còn học lớp 8 đến lúc cả 2 đã