TÌNH YÊU CHÚA CHỌN | MINH & NGÂN

TÌNH YÊU CHÚA CHỌN | MINH & NGÂN

Những cuộc hò hẹn của hai bạn với tụi mình thường là những ngày lễ trong năm. Lần đầu gặp nhau là 1.5, lần cọc là 30.4, lần chốt kịch bản cuối cùng là 1.1. Mà đặc biệt là 3 ngày lễ đó nằm ở … 3 năm khác nhau.